Lasteaia ja lastehoiu suvine töökorraldus

 Alates 1. augustist on Kesk 6 majas avatud 4. rühm ja Tähe 4 majas 6. rühm.
Alates 14. augustist on Kesk 6 majas avatud 3. ja 4. rühm ning Tähe 4 majas 6. ja 7. rühm.
Lastehoius on avatud 4. rühm.
Lasteaia töötajate puhkuste ajal on rühmas asendustöötajad.
Esialgselt planeeritud suvises töökorralduses võib tulla muudatusi.