Personal

  • Pedagoogide arv 1. november 2009 seisuga - 13
  • Muu personal - 11

TARTU LASTEAED KAROLIINE PEDAGOOGIDE
KOOLITUS JA KVALIFIKATSIOON

 

Silja Kasekamp                                 
Amet direktor
Kvalifikatsioon Tartu Ülikool (MA lõp. 2007)
Täiendkoolitus
  • Tallinna Ped. Seminar Eelkoolipedagoogika kursus 4AP - 160t
  • Tartu Ülikool 2007  Haridusasutuste juhtide
    juhtimiskoolitus 6 AP - 240 t
  • Tartu Ülikool 2008  Mentorkoolitus 4 AP - 160 t