Hoolekogu

1. rühma lapsevanemTarmo Tamm
(asendusliige Ruth Teino)
2. rühma lapsevanemTarmo Tüür
(asendusliige Margot Tamm)
3. rühma lapsevanem

Ksenija Helm

(asendusliige Liis Ehrminger)

4. rühma lapsevanem

Anu Albert

(asendusliige Kätlin Haas-Tšernjuk)

5. rühma lapsevanem

Annika Adamson

(asendusliige Heidi Tuul)

6. rühma lapsevanemAnton Keremäe
(asendusliige Ander Ojandu)
7. rühma lapsevanemTaaniel Ots
(asendusliige Kadi Vürst)
Tartu Linnavalitsuse esindaja

Kaisa Keisk

 

Lasteaed Karoliine õpetajate esindaja

Airi Koorberg

 


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. (Koolieelse lasteasutuse seadus § 24 )

 

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 

Töö parendamiseks ootab hoolekogu lapsevanematelt ettepanekuid ja soove rühma meiliaadressile.

 

Tagasisidet hoolekogu tegevuse kohta annab hoolekogu esindaja rühma listi kaudu.