Hoolekogu

1. rühma lapsevanemTarmo Tamm
(asendusliige Martin Vilimaa)
2. rühma lapsevanemKarin Eelma
(asendusliige Helen Riismaa)
3. rühma lapsevanem

Aire Õismäe

(asendusliige Kairi Karis)

4. rühma lapsevanem

Anu Albert

(asendusliige Kätlin Haas-Tšernjuk)

5. rühma lapsevanem

Siim Randveer

(asendusliige Kanni Labi)

6. rühma lapsevanemViljar Niinepuu
(asendusliige Ander Ojandu)
7. rühma lapsevanemLiina Helmoja
(asendusliige Taaniel Ots)
Tartu Linnavalitsuse esindaja

Kaisa Keisk

 

Lasteaed Karoliine õpetajate esindaja

Ann Steinberg

 


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. (Koolieelse lasteasutuse seadus § 24 )

 

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 

Töö parendamiseks ootab hoolekogu lapsevanematelt ettepanekuid ja soove rühma meiliaadressile.

 

Tagasisidet hoolekogu tegevuse kohta annab hoolekogu esindaja rühma listi kaudu.